Články v českém/slovenském jazyce

201520142013201120102009200720062005200420032000nezařazené

rok 2015

Robin Rigg & Jakub Kubala – Monitoring stavu karpatského rysa vo Švajčiarsku a na Slovensku

Kateřina Poledníková, Tereza Mináriková, Lukáš Poledník, Elisa Belotti, Luděk Bufka, Josefa Volfová, Dušan Romportl – Rys v Pošumaví

Miroslav Kutal, Martin Váňa, Michal Bojda, Leona Kutalová a Josef Suchomel – Fotomonitoring rysa ostrovida na česko–slovenskom pohraničí

Luboš Beran – První doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 200 letech

rok 2014

Dušan Romportl, Miroslav Kutal, Michal Kalaš, Martin Váňa, Leona Machalová & Michal Bojda – Habitatova analyza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů

Ladislav Pořízek – Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Jindřiška Jelínková – Karpatská úmluva

Pavel Hulva, Barbora Černá Bolfíková, Milena Smetanová & Miroslav Kutal – Neinvazivní genetika vlka obecného v Západních Karpatech

Slavomír Finďo, Tibor Pataky, Vladimír Vician a Ján Nožka – Po stopách rysa

Slavomír Finďo, Michal Kalaš, Marián Slamka a Matúš Kajba – Koniec kráľa Poľany

Jan Bednář, Hana Bednářová, Šárka Pfefferová, Luděk Bufka – Rozmnožování rysa ostrovida v CHKO Blanský les

Dana Bartošová, Miroslav Kutal – Obtížný návrat vlků do České republiky

rok 2013

Miroslav Kutal, Martin Váňa, Michal Bojda a Leona Machalová – Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) v širší oblasti CHKO Beskydy

Michal Kalaš – Stacionarny monitoring medveda hnedeho v NP Mala Fatra

Michal Kalaš – Rozšírenie medveďa hnedého

Slavomír Finďo- Ovplyvňuje predačné správanie vlka jeho spolunažívanie s človekom

Slavomír Finďo a Tibor Benčič – Vlčí problém

rok 2011

Michal Kalaš – Doprava a jej vplyv na populáciu medveďa hnedého v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra

rok 2010

Michal Kalaš – Medveď hnedý v Národnom parku Malá Fatra a regulácia jeho početnosti

rok 2009

Lenka Tomášková – Zákon č. 115/2000 Sb.

rok 2007

Pavel Hell – LČR pomáhají ohroženým druhům – Rys – tygr našich hor

Ludvík Kunc a Ivan M. Havel – Tváří v tvář šelmám

Ludvík Kunc a Ivan M. Havel – K teritoriálnímu chování rysa ostrovida

rok 2006

Svetlana Beťková & Robin Rigg – The B.E.A.R.S. Project: Bear education, awareness and research in Slovakia

Jaroslav Červený – Myslivec a rys – dva lovci a jedna kořist – srnčí zvěř

Jaroslav Červený, Petr Koubek a Luděk Bufka – VVelké šelmy v České republice – III. Medvěd hnědý

Jaroslav Červený, Petr Koubek a Luděk Bufka – Velké šelmy v České republice – IV. Rys ostrovid

Pavel Hell – Problémy spolužitia človeka s veľkými predátormi

Pavel Hell – LČR pomáhají ohroženým druhům – Tentokrát o medvědu hnědém

Pavel Hell – LČR pomáhají ohroženým druhům – Vlk – krvelačná bestie, nebo mírný beránek

Radomír Mrva – Početnost srnčí zvěřé na území teritoria rysa

rok 2005

Dana Bartošová – Jak se daří velkým šelmám v CHKO Beskydy

Jaroslav Červený, Petr Koubek a Luděk Bufka – Velké šelmy v České republice – I. Mýty a skutečnosti

Robin Rigg a Martyn Gorman – Velké šelmy v České republice – II. Vlk obecný

Radomír Mrva – Potrava medveďa hnedého (Ursus arctos): Nové vysledky z tatranskej oblasti a porovnanie metód výskumu

rok 2004

Miloš Anděra, Jaroslav Červený, Luděk Bufka, Dana Bartošová a Petr Koubek – Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice

Petra Fejklová, Jaroslav Červený, Petr Koubek, Dana Bartošová a Luděk Bufka – Poznámky k potravě vlka obecného (Canis lupus) v České republice

Michaela Kocurová, Luděk Bufka a Jaroslav Červený – Rytmus denní aktivity a celková aktivita u adultních samců rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě

rok 2003

Petra Fejklová a Jaroslav Červený – Je liška mlsnější než rys?

rok 2000

Petr Bury – Predátoři v myslivosti?

nezařazené letopočtem

Miroslav Kutal – Medvěd – šelma samotářská a odsuzovaná

Robin Rigg – Odhady počtov vlka dravého (Canis lupus) v Slovenských Karpatoch

Robin Rigg a Michal Adamec – Stav a manažment medvěda hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

Martin Strnad, Tereza Mináriková, Václav Hlaváč, Petr Anděl, Ivana Gorčicová, Michal Andreas, Dušan Romportl a Anna Bláhová – Migrační koridory velkých savců v ČR