Poděkování

Mé velké díky patří všem autorům fotografií a panu Ludvíku Kuncovi za ochotné poskytnutí svých fotografií a kreseb pro tyto webové stránky.

Webové stránky programu Ochrana velkých šelem byly vytvořeny garantem a vydány v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s. p. a Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska podporujících organizací.

Editor: Mgr. Barbora Telnarová (garant), ZO ČSOP Orchidea Valašsko

Vydal: Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4, 140 00

Použitá literatura: publikace vydané ČSOP

Autor ilustrací: Ludvík Kunc

Autoři fotografií použitých v designu webu a v textu: Michal Babnič, Dana Bartošová, František Jaskula, Lukáš Jonák, Petr Konupka, Jana Kristianová, Ludvík Kunc, Peter Lupták, Martin Konupka, Michal Šulgan, Jiří Šťastný, Vlado Trulik, Pavel Vlček

Tvorba a realizace webu: Ing. Jiří Kalousek, email: jirka.kalousek@gmail.com, tel: +420 606 06 80 50