Rys ostrovid

Rozmnožování

Autor: Vlado TrulikRys je teritoriální samotářský druh kočkovitých šelem. Samice se samci se potkávají pouze krátce během období říje. Mimo dobu páření spolu rysi nepřicházejí do styku, samec však ve svém domovském okrsku často toleruje jednu nebo více samic. Skupiny více jedinců tvoří pouze kočka s vlastními koťaty v prvním roce jejich života.

K páření dochází v únoru až v březnu. Tehdy rysové opouštějí své obvyklé trasy, intenzívně značkují své teritorium a hledají partnera. V době rysích námluv je hlas rysa slyšitelný až na 1 km. Páření rysů je krátké, předchází mu projev vzájemné přízně, kterým je drknutí do čela a vzájemné ošetřování srsti. Doba březosti samice činí obvykle 67–74 dní. Nejčastěji v květnu rysice rodí 2–4 mláďata. Unikátem byla jedna vysílačkou označená šumavská rysice, která vrhla 6 mláďat. Hmotnost novorozeného rysa činí asi 250 g, ale již v prvním roce života dosahuje hmotnosti 7–10 kg. Mláďata jsou kojena po dobu zhruba měsíců. Už po druhém měsíci si však berou masitou potravu, kterou jim matka přináší.

Svůj brloh mají ve skalních puklinách, pod vývratem stromu nebo v houštinách. Pokud je rysí rodina ve svém úkrytu vyrušena, matka koťata odnese na jiné místo.

Ludvík Kunc

Mláďata zůstávají s matkou až do období jejího dalšího páření. Samostatným lovcem se rys stává ve věku jednoho roku, kdy má kompletní trvalý chrup. Dospívající jedinci si v době 12–28 měsíců po osamostatnění hledají svá vlastní teritoria ve vzdálenosti 25–92 km od centra okrsku matky. Rozptyl mladých jedinců je nejčastější způsob osidlování nových území. Ne všechna mláďata se však dožijí dospělosti – často jich až polovina do doby osamostatnění zahyne.

Samice pohlavně dospívají ve dvou letech, samci o rok později.

autor: Pavel Vlček