Naše činnost – projekty a jejich realizace

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je na poli ochrany velkých šelem nejmenším subjektem v oblasti monitoringu, ale je jedinečným a nenahraditelným subjektem na poli osvěty a práce s veřejností. Problémů v ochraně velkých šelem je tolik, že není v silách jedné či dvou organizací vše zvládnout. Důležitá je navíc spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.

Program Ochrana velkých šelem se věnuje dvěma hlavním činnostem, a to monitoringu a osvětě.

1) Osvěta a práce s veřejností

Na poli osvěty budou aktivity ČSOP pokračovat jako doposud – tvorbou kvalitních přednášek, výstav, konferencí a vydáváním publikací. V této oblasti je ČSOP nenahraditelná.
Práce s veřejností je specificky zaměřena na různé cílové skupiny různou formou prezentace i s odlišnou úrovní odborností. Jednou ze specifických skupin jsou v oblastech výskytu velkých šelem např. chovatelé hospodářských zvířat (ale také včelaři, chovatelé ryb, myslivci atp.). Na základě aktuálních poznatků je zřejmé, že činnost ČSOP je směřována na kvalifikované poradenství.

2) Monitoring

V současné době probíhá monitoring velkých šelem každoročně prostřednictvím projektů na předem vybraných lokalitách jednotlivými členy základních organizací.
Do nedávné doby se monitorovací činnost omezovala jen na oblast CHKO Beskydy. V posledních pár letech se sem tam objevily projekty na oblast CHKO Bílé Karpaty a CHKO Jeseníky.
Monitorovací činnost ČSOP by neměla být jen regionálního charakteru, a proto je považováno za nutné, věnovat se monitoringu také v oblastech okrajového výskytu šelem. (např. severní Čechy).
Odborným garantem programu Ochrana velkých šelem budou osloveny jednotlivé ZO s působením v těchto oblastech ohledně zájmu zapojení se do monitoringu.
Data získaná ze společného monitoringu budou plně k dispozici jednotlivým správám CHKO, na jejichž území bude monitoring probíhat, a to v podobě závěrečných zpráv a dat vložených do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Po vyhodnocení závěrečných zpráv bude zveřejněn článek o aktivitě ČSOP při monitoringu velkých šelem (ale i při osvětě) na webových stránkách programu a FCB programu.
V současnosti bude snaha vymezit každoroční prioritní a zájmové oblasti nejen pro monitoring, ale také pro osvětu v rámci programu Ochrana velkých šelem. Tyto oblasti zájmu budou vymezeny tak, aby nedocházelo ke kolizi a duplicitě mezi ČSOP projekty mezi sebou a ČSOP projekty a ostatními probíhajícími projekty na území ČR zaměřeného na velké šelmy.
V případě monitoringu bude kladen důraz na sledování jedné oblasti v delším časovém úseku.

Náměty na výzkum a realizaci projektů

Zájmové (prioritní) oblasti pro monitoring velkých šelem

    1. Beskydy – Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy (mimo EVL Beskydy), Ondřejník, Oderské vrchy, Těšínské Beskydy a Migrační koridory z a do CHKO Beskydy v souvislosti s výše uvedenými oblastmi.
    2. CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
    3. NP České Švýcarsko a oblast Šluknovského výběžku
    4. NP Šumava a CHKO Jeseníky
    5. Ostatní oblasti výskytu velkých šelem v ČR

Vzhledem k faktu, že ČSOP je celorepublikovou organizací, je velmi důležité, aby se monitoring velkých šelem a práce spojena s osvětou neomezovala jen na CHKO Beskydy.

Jak se zapojit?

Pokud, by jste se chtěli zapojit ať už do monitoringu nebo do osvěty a máte nápad na vlastní projekt, můžete si jej podat u ČSOP.
Dokonce se můžete zapojit, i když nejste členem ČSOP.

Důležitým prvním krokem je zkontaktovat garanta programu a prodiskutovat s ním svůj projekt. Garant má přehled o všech projektech jak realizovaných, tak připravovaných, které se týkají ochrany velkých šelem v ČR. Zabrání tak duplikaci a kolizi s jiným projektem týkající se stejné problematiky. Váš projekt může také navést vhodným směrem. Právě duplikace a kolize s již probíhajícími nebo proběhlými projekty snižuje šance na podporu projektu ve výběrovém řízení.

Pokud nejste členem ČSOP, garant vám nabídne, na kterou organizaci by jste se měli obrátit s realizací svého projektu nebo vám s realizací pomůže sám.

Sledujte stránky www.csop.cz nebo www.velkeselmy.cz v kolonce aktuality budete včas upozorněni na zahájení výběrového řízení.

Vzorové výběrové řízení a přihláška

Kontakt na garanta

Barbora Telnarová
Adresa: Jedlová 1907/27, 708 00, Ostrava – Poruba

E-mail: BTelnarova@seznam.cz
Tel: +420 777 886 147