Medvěd hnědý

Potrava

Medvěd hnědý je i přes svou velikost všežravec, v jehož potravě v evropských podmínkách převažuje rostlinná složka (60–80 %). Z rostlin nejčastěji konzumuje plody maliníku, jehlice smrku obecného a jedle bělokoré, dále kukuřici, oves. Z živočišné složky preferuje zejména hmyz, a to blanokřídlé (mravence, včely a vosy), drobné obratlovce a kadávery, čímž plní v lese důležitou sanitární funkci, protože zabraňuje šíření různých nemocí. Z velkých obratlovců požírá jeleny a srnce.

Složení potravy závisí na charakteru prostředí a ročním období. Na jaře se medvědi rádi popásají na čerstvé trávě a pupenech rostlin ale v potravě dominují především kadávery (zdechliny) zvířat uhynulých během zimy. V létě převládají lesní plody a bobule stromů, zejména jeřabiny, borůvky, maliny a později ostružiny. Na podzim se živí zvláště lesními plody (žaludy, bukvicemi, kaštany, ořechy), které jsou hlavní potravní složkou, ta umožňuje vytvoření zásoby tuku potřebného k přežití zimního období. Z tohoto důvodu medvědi také vyhledávají ovocné sady, kde konzumují např. jablka, hrušky a trnky. Zvlášť v oblibě mají med, který vybírají jak divokým včelám, tak ze včelích úlů.

Neznamená to ale, že medvědi nejsou schopni ulovit živou potravu. Svou kořist usmrcují jedním nebo několika údery do hlavy nebo přes hřbet. Loví však jen výjimečně a nebývají úspěšní lovci. Raději využívají kořist ulovenou například rysem, který naráz zkonzumuje jen velmi malé množství masa. Oproti tomu medvěd spořádá najednou 8–12 kg potravy. Schopnost maximálně využívat aktuálně dostupnou potravu je důležitá hlavně na podzim, kdy medvědi potřebují nabrat tukové zásoby na zimu.

Ludvík Kunc