Příručky

Ochrana ovcí před velkými šelmami

Ochrana ovcí před velkými šelmami

Autor: J.Gregor, M.Janík, L.Kunc, M.Orálek, J.Pavelka, J.Voskár

Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí

Rok vydání: 2001

Anotace:
Příručka pro chovatele ovcí v oblastech, kde volně žijí velké šelmy – vlk, rys a medvěd. Dozví se v ní řadu informací o způsobu života a chování těchto zvířat, které jim pomohou nalézt vhodné způsoby ochrany ovcí, a o nejúčinnějších technikách zajištění chovů. V přílohách jsou otištěny nákresy zabezpečovacích zařízení i návod, jak se lze domáhat na státních institucích uhrazení škod způsobených chráněnými živočichy, mezi něž velké šelmy také patří.


Velké šelmy v Beskydech

Velké šelmy v Beskydech

Kolektiv autorů, ed. Milan Orálek

Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí

Rok vydání: 2002

Anotace:
Beskydy jsou ojedinělé tím, že v nich žijí všechny tři velké středoevropské šelmy – medvěd, vlk a rys. To také inspirovalo vznik této drobné publikace, v níž se dozvíte, jak tato krásná zvířata žila a žijí v českých zemích, jak nám mohou být užitečná a jak je chráníme. Protože jejich soužití s expandující civilizaci není vždy bezproblémové, připravili jsme také kapitoly o jejich způsobech získávání potravy a škodách, které mohou lovem způsobovat na hospodářských zvířatech.


Ochrana velkých šelem v České republice

Ochrana velkých šelem v České republice

Editor: Petr Stýblo

Vydal: ÚVR ČSOP

Rok vydání: 2005

Anotace:
Publikace se věnuje ochraně medvěda hnědého, vlka a rysa ostrovida. Snahou autorů bylo co nejsrozumitelněji představit tyto naše velké šelmy a ukázat, že je s nimi možné žít téměř bez konfliktů, poradit, že jak případné konflikty odvrátit či je minimalizovat. A v neposlední řadě také poukázat na práci členů Českého svazu ochrany přírody ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm, kteří poznávají a střeží život velkých šelem v Beskydech.


Terénní příručka Velké šelmy

Terénní příručka Velké šelmy

Autor: M.Šulgan, D. Bartošová, F. Šulgan, L. Kunc, M.Kubín
Vydal: ČSOP Radhošť
Rok vydání: 2009


Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami

Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami

Autor: D.Bartošová, M.Janík, L.Kunc, M.Orálek, J. Voskár
Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí
Rok vydání: 2007

Anotace:
Příručka pro chovatele hospodářských zvířat v oblastech, kde volně žijí velké šelmy – vlk, rys a medvěd. Dozví se v ní řadu informací o způsobu života a chování těchto zvířat, které jim pomohou nalézt vhodné způsoby ochrany hospodářských zvířat, a o nejúčinnějších technikách zajištění chovů. V přílohách jsou otištěny nákresy zabezpečovacích zařízení i návod, jak se lze domáhat na státních institucích uhrazení škod způsobených chráněnými živočichy, mezi něž velké šelmy také patří.


Vlk se vrací

Vlk se vrací

Redaktor: Petr Stýblo
Vydal: ÚVR ČSOP
Rok vydání: 2010

Anotace:
Cílem autorů této brožurky je změnit převážně negativní pohled na vlka u nás. Seznámí čtenáře s mýty a pohádkami o vlcích, s vlčími instinkty, chováním vlků a jejich sociálním cítěním. Čtenář se dozví o nutnosti návratu vlka do naší přírody a o důležitosti a možnostech jeho ochrany.


Metodika monitoringu velkých šeliem

Metodika

Autor: Milan Janík
Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí
Rok vydání: 2010

Anotace:
Tato publikace shrnuje odborné metody monitoringu velkých šelem, jak je zpracoval autor, který patří mezi nejvíce erudované odborníky na velké šelmy nejen na Slovensku, ale v celé středoevropské oblasti. Jeho poznatky nyní můžeme aplikovat i na naše populace velkých šelem.


Letáky

Medvěd hnědý

Medvěd hnědý

Autor: M. Šulgan, D.Bartošová, L.Kunc, F. Šulgan
Vydal: ČSOP Radhošť
Rok vydání: 2003

Anotace:
Informace o medvědech, rady co dělat, když se s ním setkáme a jak se chovat v místech kde žije


Ochrana velkých šelem v ČR

Ochrana velkých šelem v ČR

Autor: M. Šulgan, F. Šulgan, V. Děrdová
Vydal: ČSOP Radhošť
Rok vydání: 2006

Anotace:
Život šelem a jejich zákonná ochrana v ČR, na Slovensku i v EU.


Stopy a stopní dráhy šelem

Stopy a stopní dráhy šelem

Autor: M. Šulgan
Vydal: ČSOP Radhošť
Rok vydání: 2007

Anotace:
Jednoduchá pomůcka do terénu k určení stop velkých šelem.


Poskytování náhrad škod

Poskytování náhrad škod
Autor: M. Šulgan, D.Bartošová, L.Kunc, F. Šulgan
Vydal: ČSOP Radhošť
Rok vydání: 2012

Anotace:
Leták je vztažen k zákonu o náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které patří i rys, vlk, medvěd. Je to souhrn informací pro chovatele, pracovníky státní správy, samospráv i pro laickou veřejnost.


Ochrana velkých šelem v Česko-slovenském příhraničí

Ochrana velkých šelem v Česko-slovenském příhraničí

Autor: J. Jurečka, M. Orálek
Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí
Rok vydání: 2014


Sborníky

Sborník odborných referátů z mezinárodního semináře

Sborník odborných referátů z mezinárodního semináře

Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí
Rok vydání: 2011

Anotace:
Sborník referátů přednesených na odborné oborové konferenci “ Velké šelmy v příhraniční oblasti ČR-SR”, konané ve dnech 18-21.10.2011.


Knihy

Z medvědích a vlčích brlohů

Z medvědích a vlčích brlohů

Vydal: L. Kunc
Vydal: ČSOP Valašské Meziříčí
Rok vydání: 1996