Seminární, bakalářské, diplomové a doktorandské práce

Bakalářská práce – Jana Pospíšková – 2015 Rozšíření kočky divoké (Felis silvestris) v ČR / geomatické modelování a ekologický přístup

Bakalářská práce – Jan Stýskala – 2009 Posouzení hodnoty nálezových dat o výskytu velkých šelem v Beskydech

Bakalářská práce – Barbora Telnarová – 2004 Výskyt velkých šelem v prostoru horského masivu Smrk

Diplomová práce – Michal Bojda – 2009 Výskyt velkých šelem v pohoří Javorníky

Diplomová práce – Petra Fejklová – 2002 Potrava rysa ostrovida na Šumavě

Diplomová práce – Silvia Janská – 2010 Brown bear vehicle collisions in Western Carpathian Mountains, Slovakia

Diplomová práce – Tomáš Krajča – 2014 Migrační koridory velkých savců na Jablunkovsku

Diplomová práce – Jana Pospíšková – 2015 Rozšíření kočky divoké (Felis silvestris) v ČR

Diplomová práce – Barbora Telnarová – 2006 Etoekologie rysa ostrovida v centrální čássti MS Beskyd

Středoškolská odborná činnost – Michal Šulgan a Václav Kubeček – 2002 Jak dál v ochraně medvěda hnědého

Učebnice – Peter Urban_2013 – Manažment chráněných druhov živočíchov.pdf